loader image

ศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

Science Learning and Innovation Centre

What is SLICe?

ศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Science Learning and Innovation Centre
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งมอบคุณค่าทรัพยากรการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่มีมาตรฐานสู่สังคม

ศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม Science Learning and Innovation Centre จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งมอบคุณค่าทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่มีมาตรฐานสู่สังคม

Our Contents

Products from The SLICe Store
หัวใจ

สื่อการสอน แบบจำลอง

฿ 900
สมอง

สื่อการสอน แบบจำลอง

฿ 3,500
ดวงตา

สื่อการสอน แบบจำลอง

฿ 3,500

ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้

และผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

ส่งเสริม

ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้บุคลากรและนักศึกษา สร้างสรรค์ทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเผยแพร่ผลงานได้

สนับสนุน

สนับสนุนการผลิต ประเมินคุณภาพ และรับรองมาตรฐานของทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์

ถ่ายทอด

ถ่ายทอดทรัพยากรการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์สู่สังคม

FAQs

ศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
Science Learning and Innovation Centre

สินค้าของ SLICe ที่วางจำหน่ายแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่

 • หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์
 • E-Book สื่ออนไลน์
 • ชุดปฏิบัติการสำเร็จรูป
 • สื่อการสอน แบบจำลอง
 1. ไปที่เมนู “ลงทะเบียน” 
 2. กล่อง “ลงทะเบียน” >> กรอก “อีเมล” และ “รหัสผ่าน”
 3. รอรับรหัสตัวเลข 4 หลัก ทางอีเมลที่กรอกลงทะเบียนไป หัวข้อ “Please Verify Your Email Address on STORE”
 4. กรอกรหัสตัวเลข 4 หลัก เพื่อยืนยันตัวตน ลงในหน้าต่าง “Verify its you.” ที่แสดงบนหน้าเว็บ
 5. การลงทะเบียนสำเร็จ จะมายังหน้า “สมาชิก
 6. หน้าสมาชิก เลือกเมนู “ที่อยู่” กรอก “ที่อยู่ในใบเสร็จ” และ “ที่อยู่จัดส่งสินค้า” เพื่อความสะดวกในการทำรายการสั่งซื้อต่อไป
 • บัตรเครดิต/เดบิต
  1. ทำการเข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ขายสินค้า SLICe
  2. เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ คลิกที่รูปสินค้า แล้วคลิกปุ่ม “หยิบใส่รถเข็น”
  3. จัดการรถเข็น โดยคลิก “ดูรถเข็น” หรือเลือกเมนู “รถเข็น
  4. สั่งซื้อ โดยคลิก “สั่งซื้อและชำระเงิน” หรือเลือกเมนู “สั่งซื้อ
  5. กรอกข้อมูลผู้ซื้อ (กรณีที่ยังไม่เคยกรอกข้อมูลมาก่อน)
  6. เลือกรูปแบบการชำระเงิน เป็น “ชำระด้วยบัตรเครดิต” จากนั้นกดปุ่ม “สั่งซื้อ”
  7. กรอกข้อมูลบัตรเครดิต แล้ว ดำเนินการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ให้เรียบร้อย
  8. กลับสู่เว็บไซต์ขายสินค้า SLICe
  9. ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ ที่ เมนู “สมาชิก” -> “คำสั่งซื้อ
 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
  1. ทำการเข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ขายสินค้า SLICe
  2. เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ คลิกที่รูปสินค้า แล้วคลิกปุ่ม “หยิบใส่รถเข็น”
  3. จัดการรถเข็น โดยคลิก “ดูรถเข็น” หรือเลือกเมนู “รถเข็น
  4. สั่งซื้อ โดยคลิก “สั่งซื้อและชำระเงิน” หรือเลือกเมนู “สั่งซื้อ
  5. กรอก “ข้อมูลผู้ซื้อ” (กรณีที่ยังไม่เคยกรอกข้อมูลมาก่อน)
  6. เลือกรูปแบบการชำระเงิน เป็น “ชำระด้วยการโอน” จากนั้นกดปุ่ม “สั่งซื้อ”
  7. ดำเนินการโอนตามบัญชีและยอดโอน แล้วบันทึกไฟล์รูปภาพหลักฐานการโอน
  8. อัปโหลดหลักฐานการโอน โดยไปที่ เมนู “สมาชิก” -> “คำสั่งซื้อ” แล้วคลิกปุ่ม “แจ้งชำระเงิน”
  9. ระบุ “ธนาคารที่โอน” “วันที่โอน”  และ “เวลาที่โอน” ที่ปรากฏในหลักฐานการโอน
  10. อัปโหลดไฟล์หลักฐานการโอน โดย คลิก “Browse…” หรือ ”Choose File” เลือกไฟล์หลักฐานการโอนในเครื่อง คลิกปุ่ม “ส่งข้อมูล”

ซื้อสินค้าครั้งแรก โดยไม่ได้สมัครสมาชิกไว้ก่อน มีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการ คลิกที่รูปสินค้า แล้ว คลิกปุ่ม “หยิบใส่รถเข็น”
 2. จัดการรถเข็น โดยคลิก “ดูรถเข็น” หรือเลือกเมนู “รถเข็น
 3. สั่งซื้อ โดยคลิก “สั่งซื้อและชำระเงิน” หรือเลือกเมนู “สั่งซื้อ
 4. กรอก “ข้อมูลผู้ซื้อ” โดยในช่อง “อีเมล” จะต้องกรอกให้ถูกต้อง ***
 5. เลือกรูปแบบการชำระเงิน
 6. ดำเนินการชำระเงิน
 7. รอรับรหัสตัวเลข 4 หลัก ทางอีเมลที่กรอกลงทะเบียนไป หัวข้อ “Please Verify Your Email Address on STORE”
 8. กรอกรหัสตัวเลข 4 หลัก เพื่อยืนยันตัวตน ลงในหน้าต่าง “Verify its you.” ที่แสดงบนหน้าเว็บ
 9. ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อที่ เมนู “สมาชิก” -> “คำสั่งซื้อ
 1. ไปที่เมนู “เข้าสู่ระบบ
 2. คลิก “คุณจำรหัสผ่านไม่ได้?
 3. กรอกอีเมล แล้วคลิกปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
 4. ตรวจสอบอีเมล จะได้รับเมล หัวข้อ “Password Reset Request for STORE”
 5. ในเนื้อหาอีเมล เลือก “คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่”
 6. กรอก “รหัสผ่านใหม่” ทั้งสองช่องให้ตรงกัน แล้วกด “บันทึก”
 7. เข้าสู่ระบบ ด้วยรหัสผ่านใหม่

SLICe ใช้บริการขนส่งกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (Thailand Post)

Shop
© 2024 SLICe
Science Learning and Innovation Centre
Faculty of Science, Prince of Songkla University